CBM Hungary, c/o The Christadelphian Office, 404 Shaftmoor Lane, Birmingham B28 8SZ

©2018 by cbmhu.org. Proudly created with Wix.com

Krisztadelfián hittételek

Hitvallásunk

 • A Biblia sten tervének és céljának kinyilatkoztatása, amelyet a választott férfiak adtak át, és akiket az Ő Lelke irányított. Ezért tévedhetetlen és hiteles. 

 • A Biblia szerint Isten minden dolog alkotója és fenntartója. Az égben az elképzelhetetlen fényben lakik. Isten ereje, bölcseesége és szeretete, kegyelme és szentsége végtelen. Az Isten egyetlen személy.  

 • Az Isten szelleme a szentszellem, Isten ereje, amellyel fenntartja a teremtést, mindenütt jelen van, és feltárja és teljesíti Isten akaratát.

 • Jézus Krisztus, Isten egyszülötti fia volt. Szűz Mária szülte. Jézust is érték kísártések, ahogy minket is, de ő tökéletes maradt és bűntelen. Meghalt és feltámadt, és felment a mennyei Atyjához, ahol Isten jobbján ül. 

 • Jézus Krisztus bűntelen élete által legyőzte a bűnt. Jézus halála az Isten iránti engedelmesség cselekedete volt, amellyel mi is bűnbocsánatot kaphatunk. Ő a mi Megváltónk.  

 • Jézus vissza fog térni a földre, hogy megítélje az élőket és holtakat, és létrehoz a földön egy egyetemes és maradandó királyságot.  

 • Az ember halandó: az emberek meghalnak Ádám engedetlenségének következtében, aki a bűnének büntetéseként halt meg. A halál állapotában, a test élettelenl, és teljesen eszméletlen, mintha soha nem létezett volna.  

 • „A lélek” a Bibliában azt jelenti, hogy „teremtmény”. Azonban másként is fordítható: élőlény, személy, test, élet, lélegzet és elme. A Bibliában nincs szó arról, hogy halhatatlans.   

 • A Föld Isten népének a jövőbeni helye lesz, amikor már halhatatlan. A „pokol” szó a Bibliában egyszerűen ennyit jelent: „sír”. 

 • Az üdvösséghez szükség van bűnbánatra és a Krisztusba való keresztelésre a vízbe való teljes bemerítéssel. Ez felnőtt korban hozott elhatározás következménye lehet. 

 • Isten országában, Jeruzsálem lesz a világ jövőbeli fővárosa. Minden nemzet tagjait magában fogja foglalni. 

Életmódunk

Hisszük, hogy a Biblia jó iránymutatást ad életünkben és Isten segítségével, igyekszünk azt szívesen meghallgatni és engedelmeskedni neki minden nap. Igyekszünk követni Jézus Krisztust, aki hűen és tökéletesen engedelmeskedett Atyjának. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy megosztjuk reménységünket, Jézus mások iránti szeretetét, hogy lelkesek legyünk a munkában, hűségesek a házasságban, nagylelkűek mások megseítésében, és boldogok legyünk Istenünkben.

A közösségünk

Gyakran nevezzük csoportjainakat “ekklésziáknak”. Ez egy újszövetségi görög szó, amelyet általában angol, és magyar nyelvű bibliainkban is „egyházként” fordítanak. Az évek során az egyház szó inkább egy épületre utalt, mint az emberekre. Mivel az épület, amelyben találkozunk nem jelentős az üdvösségünk szempontjából (ApCsel 7: 48-50), ezért hívjuk magunkat gyülekezeteknek (ekklésziáknak), de úgy is gondolunk önmagunkra mit Isten “háza népére”, amelyet Isten a szolgálatára szólított fel, amint azt a Biblia az Efezus 2: 18-22-ben mondja.