Search
  • alison3878

A CBM látogatása Magyarországon és Szerbiában, 2019. október 30-tól november 7-ig

Írta: Michael & Richmal Owen és Amy


Nagyon hasznos volt utunk első reggele, amit Budapesten töltöttünk egy érdeklődővel, aki két órát utazott, hogy találkozzon velünk. A Google Translate segítségével tudtunk kommunikálni.

We spent a very profitable first morning in Budapest with a visitor who had travelled 2+ hours by train to meet us. We had to communicate using Google Translate.


A magyar nyelvű „Fedezzük fel a Biblia tanítását" c. könyvet olvastuk, és ennek kiegészítéseként adtunk neki néhány példányt Harry Tennant magyarra fordított művéből is a „Mit tanít a Biblia” címűből.

He had been working through Hungarian ‘Exploring the Bible’ and we gave him copies of Hungarian ‘What the Bible Teaches’ by Harry Tennant to supplement ETB.


Hasznos reggelt töltöttünk Évával is, akivel már rég óta kapcsolatban vagyunk. Ő a 70 hetes próféciáról és az etióp eunuchról kérdezett. Így mód nyílt a keresztség fontosságának kiemelésére.

We spent a useful morning with Éva, a long-term contact. She brought questions about the 70 Weeks Prophecy and the Ethiopian eunuch - which enabled us to stress the importance of baptism.


Hétfőn Szerbiába utaztunk, Szabadkára, és találkoztunk hívő társainkkal. Megbeszéltük a Szabad Egyetemben megtartandó beszélgetésünket, együtt olvastunk, majd úrvagcsoráztunk kenyeret és bort, Jézus emlékére.

On Monday we travelled south to Subotica in Serbia and met up with our fellow believers. We discussed the plan for our Open University venue talk, did the Readings together and had bread and wine together, in remembrance of Jesus.


Kedden 600 meghívót osztottunk ki a „Mit jelent kereszténynek lenni” című beszélgetésre. Hasznos beszélgetést folytattunk Kristina-val, aki takarítónő, és aki érdeklődött a Biblia megismerése iránt, elmondta, hogy az anyját is érdekli ez.

On Tuesday we distributed 600 invitations to the talk ‘What it Means to be a Christian’. We also had a good chat with the apartment cleaner, Kristina who was very positive about learning more about the Bible, and said her mother was also interested.

Az "Explore The Bible", a Fedezzük fel a Bibliát szerb fordítású példányait és szerb nyelvű Bibliaolvasó-tervezőt adtunk nyolc embernek, akikkel találkozyunk, köztük egy fiatal nőnek is, akivel utazásunk közben a vonaton is beszélgettünk.

Copies of Exploring The Bible (ETB - Serbian) and the Bible Reading Planner (Serbian), were given out to the 8 people who showed up including a young woman whom we had talked to on the train.


Miután visszatértünk Budapestre, egy éjszakát töltöttünk ott, mielőtt a repülőtérre indultunk volna. Jót beszélgettünk a taxisofőrünkkel, és hagytunk neki szórólapokat és egy "Glad Tidings" magazint.

After returning to Budapest we stayed a night before heading to the airport. We had a good discussion with our taxi driver and left him leaflets and a ‘Glad Tidings’ magazine.


Ez az utazás sok sikert hozott. Körülbelül 4000 szórólapot, valamint a „Glad Tidings” folyóiratokat, más füzeteket és könyveket sikerült liosztanunk.

This trip had a lot of successful features. We distributed some 4000 leaflets, and also ‘Glad Tidings’ magazines, other booklets and books.


Imádkozunk mennyei Atyánk bölcsességéért és útmutatásáért.

We pray for our heavenly Father’s wisdom and guidance.

17 views0 comments

Recent Posts

See All