Search
  • alison3878

A CBM látogatása Magyarországon és Szerbiában, 2020. február 14–21

Írta: Andy és Alison Biggs


Az Egyesült Királyságból az éjszaka érkeztünk meg Budapestre, megszálltunk, majd másnap vonattal utaztunk a szerbiai Szabadkára. Amikor Zoltán testvérrel találkoztunk a hotelben, elolvastuk a napi bibliaolvasási részt, és elmentünk egy pizzériába ebédelni. Zoltán 20 éve csatlakozott a Krisztadelfián közösséghez, de beszélgetésünk során megismertük életének azelőtti időszakát. Mesélt arról, hogy korábban kapcsolatban volt a Hetednapi Adventista Egyházzal és egy kisebb skandináv felekezettel, mikor még Szabadkán kívül lakott egy kis faluban.

After our flight from the UK to Budapest we stayed overnight before travelling by train to Subotica, Serbia the following day. Upon our arrival at the apartment we met up with our Bro Zoltán to do the daily Bible readings (following the Christadelphian 3 portions per day planner), before heading out for a pizza together. It was good to understand his life’s journey before joining the Christadelphians 20 years ago, including his involvement with the 7th Day Adventists and a Scandinavian sect he joined up with when he lived in a village outside Subotica.

Vasárnap Zoltán otthonába mentünk, ahol találkoztunk családjával és együtt olvastuk a Bibliát. Nem volt könnyű megtalálni a lakását, mert a lakótelepen minden ház egyforma. Találkoztunk a fiával, Samuellel is, valamint édesanyjával és édesapjával, akinek épp 82.-ik születésnapja volt. Jó volt látni Zoltán terjedelmes könyvtárát, és azt a sok könyvet, amit hosszú évek alatt írt.

Később az étteremben egy Péter nevű pincérrel beszélgettünk, aki érdeklődött a látogatásunkkal kapcsolatban. A beszélgetésünk végén megadtuk neki a magyar weboldal címét és a szerb oldalt is. https://www.cbmhu.org/

On the Sunday we headed to Zoltán’s home to meet his family and do the Bible readings together. It took some time to find his flat as there were so many of them! We met his son Samuel, and his mother and father (on his 82nd birthday). We enjoyed seeing his extensive library and the books he has written over the years.

Later, we chatted to a waiter named Peter at a restaurant, who was interested in our reason for visiting. We were able to give him the website address, both the Hungarian site: https://www.cbmhu.org/ and the Serbian site, see below.


Február 17. hétfő nemzeti ünnep Szerbiában, így Zoltánnal a szerb weboldalon tudtunk dolgozni: https://sr.cbm4yu.com , később Sladjana testvérnővel és William testvérrel találkoztunk, akik már az esti nyilvános előadásra jöttek. Betegség és munka miatt sajnos többen is távol maradtak.

A nyilvános előadás címe a következő volt: „Ki Jézus és miért kellene követned? A helyszín a Szabadka Nyílt Egyetemen volt és négyen vettek részt, ketten pedig megadták az elérhetőségeiket. Az egyikük vallásos volt, és a Szentháromságban hitt. Mivel nézetünk szerint ez nem bibliai tanítás, ezért ebben a kérdésben nem értettünk egyet. A másik látogató „semleges” volt (azaz nem volt előzetes elképzelése Istenről), és egyetértett velünk.

Ezután öten Bibliát olvastunk, és megtörtük a kenyeret és bort ittunk, ahogyan a Biblia utasít erre bennünket, mikor Krisztus áldozatára emlékezünk.

Monday 17th February was a national holiday, so with Zoltán we were able to work on the Serbian website pages https://sr.cbm4yu.com/ before meeting up with Sis Sladjana and Bro William early evening for the public talk. Unfortunately, due to illness and work, we were unable to all be together until this point.

We held the public talk titled: “Who is Jesus? And Why should you follow him?” at the Open University in Subotica at 7pm. 4 visitors attended, with 2 leaving contact details. One was a believer in the trinity, which led to much discussion, as we do not believe this belief is scriptural. The other visitor was ‘neutral’ (ie he had no preconceptions) and was both interested and in agreement with what we believe.

The 5 of us then did a Bible reading and broke bread/took wine together, in remembrance of Jesus Christ, as instructed in the Bible to do so, whenever believers meet together, in the OU room.

Február 18-án magyar kapcsolattartónk, Béla autóval jött értünk és vele jött a fia is, aki tolmácsként segített. Csaknem kétórás volt az út, mivel a határon sokat várakoztunk.

Miután megérkeztünk Szegedre Béla megmutatta nekünk Szeged belvárosát. A jellemzően szecessziós építészet lenyűgöző a városban. Mivel Béla szeretett volna megkeresztelkedni, ezért szálloda szobánkban elbeszélgettünk a bibliai ismeretekkel kapcsolatban. Mivel Béla megvallotta a hitét, WhatsApp hívást kezdeményeztünk Michael testvérhez és feleségéhez Richmalhoz az Egyesült-Királyságba. Őket Béla is jól ismeri, mivel hónapokon keresztül Michaellal konzultált a Biblia tanításával kapcsolatban, és tavaly novemberben személyesen is találkoztak Budapesten. Egy újabb belvárosi séta vezetett a történelmi Anna-fürdőhöz, ahol a megkeresztelkedést terveztük. Ahogy megérkeztünk, egy kisebb medencét találtunk, ahol Andy megkeresztelte Bélát Krisztus megmentő nevében. Mindketten boldogan üdvözöltük Béla testvérünket.

On 18th February our Hungarian contact Béla collected us by car from the apartment with his son David who would act as interpreter during the journey to Szeged which took approx. 2 hours, including crossing the border.

Upon arrival in Szeged, Béla showed us around the city. The art nouveau architecture is stunning.

Following this, as Bela had requested to be baptised, we conducted a discussion about Biblical beliefs with Béla in our hotel room. Having given a good confession of his faith, we then had a WhatsApp video call with Bro Michael and Sis Richmal Owen in the UK, as they had met Béla in November 2019 and Michael had conducted all of the email communication with Béla over the past 6 months or so, discussing the truth and accurate beliefs, as recorded in the Bible.

After some food together we walked to the historic Anna public baths to conduct his baptism. We were immediately able to locate a small pool and Andy baptised him into the ‘Saving name of Jesus Christ’. We were all elated and welcomed our Brother Béla.

Ezután beszélgettünk és kellemesen ellazultunk a gyógymedencében és az esti szaunázásban. Egy Daniel nevű főiskolai hallgató felfigyelt arra, hogy angolul beszélgetünk, de Béla csak keveset ért belőle, mivel nem tudtuk használni a telefonunk fordítóját. Szívesen tolmácsolt, de azután ő is bekapcsolódott, és több mint egy órás beszélgetés kezdődött vele is a hitünkről. Béla testvérünkkel (a fénykép jobb oldalán) visszamentünk a szállodánkba, és mindannyian örvendeztünk.

We then chatted and relaxed in the pools and sauna for the evening. A chap named Daniel heard us speaking English and assisted with some translation for Béla, as we could not use our phones for google translate in the baths. Consequently a 1 hr + discussion about our beliefs ensued. We walked back to our hotel with our new Brother Béla (on right of photo below), and we were all rejoicing. It was a moment we will remember for the rest of our lives.

Február 19.-én szerdán ismét találkoztunk Bélával, és meglátogattuk a helyi „Új” zsinagógát. Ez volt a legérdekesebb programunk. Azért érdekel bennünket a zsidó/izraeli nép, mivel ők Isten választott nemzete, ahogyan erről az Ószövetség is beszámol. A megkeresztelkedett keresztények, Krisztus áldozata révén csatlakoznak a zsidósághoz, így spirituális értelemben Ők is Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak „leszármazottai” lehetnek, akik öröklik a nekik adott ígéreteket, amikor felállítják Isten Királyságát a földön a közeljövőben. Ez a lehetőség minden ember számára nyitva áll, aki szeretne Istenhez fordulni és a „választottakhoz” csatlakozni. Mivel jelenleg csupán 300 zsidó ember él a városban, ezért a közeli „régi” zsinagógát használják, amely sokkal kisebb. Ezután elsétáltunk a Szt. István térre, ahol Magyarország első vasbeton építménye, egy hatalmas víztorony áll. Ez sokáig Európában is egyedülálló volt. A téren Szeged mérnökeinek, építészeinek és királyi megbízottjainak szobra áll, akik részt vettek a nagy árvíz (1879) utáni újjáépítésben.

On Wednesday 19th February we met Béla to visit the new Synagogue, which was most interesting. We are interested in the Jewish/Israelite people, as they are Gods 'chosen people’, as detailed in the Old Testament and Christians through baptism become part of Gods ‘chosen people’ (spiritual Israel) through Christ’s sacrifice and therefore “heirs to the promises made (by God) to Abraham, Isaac and Jacob” to be fulfilled in the future when the Kingdom of God is set up on earth, with Jesus as King, for all people on the earth who wish to turn to God and join his ‘chosen people’. There are now only 300 Jewish people living in the city, so the synagogue is used infrequently; they use a small building on-site.

We also walked to a square with a large brick water tower (the largest in Europe), with busts of all the major builders, architects and engineers of Szeged, who were involved in the rebuilding of the city after the major flood in the 1879.

Délután elolvastuk, az aznapra vonatkozó bibliai részt, majd kenyeret és bort fogyasztottunk Jézusra emlékezve. Ez alkalommal Bélát üdvözöltük a közösségünkben, és a WhatsApp alkalmazásban hozzáadtuk a vojvodinai és magyar CBM csoporthoz továbbá a Meet alkalmást is letöltöttük a mobiljára, hogy láthassa az Egyesült-Királyságban megtartott összejöveteleinket. Reméljük segít neki ez a néhány alkalmazás, főleg abban, hogy magyarul is kommunikálni tudjon például Zoltán testvérrel.

In the afternoon we did the daily Bible readings and broke bread/took wine together in remembrance of Jesus Christ. We also extended the right hand of fellowship to Béla and welcomed him into our worldwide community. We also added Béla to our WhatsApp Vojvodina CBM group in Subotica and our Hungarian CBM group. He also downloaded the Google MEET app for joining in on some meetings held in the UK. Hopefully he will also be able to use these apps to communicate with the brethren and sister in Subotica more regularly, particularly with Zoltan, in Hungarian.

Miért kellene olvasnunk a Bibliát?- címmel lett megtartva a nyilvános előadás Szegeden egy Gimnázium tantermében. Két látogatónk volt, akiket Béla ismert, az egyiket a munkahelyéről, a másikat pedig a korábbi egyházából. Jelen volt természetesen a tolmács is, László, aki ingyen vállalta a szolgáltatást, mivel őt is érdekelte az előadás témája. Jót beszélgettünk vele is a Bibliáról angolul.

The public talk titled “Why should we read the Bible?” in Szeged was held in a school classroom at 6.30pm and we had two visitors, both known to Béla (one through work and the other an ex JW friend) plus the translator, Laszlo, who had offered his services for free as he was interested in the topic, and also our venue was local to his home. We had good discussion with him about our beliefs, in English!

Február 20-án, egy utolsó rövid sétát tettünk a belvárosban, és újra megnéztük az Anna-fürdőt, ezúttal verőfényes napsütésben. Az Osztrák-Magyar Monarchia idején épült (1896) fürdő török stílusú, emlékezve arra, hogy Magyarország nagyon sokáig az Oszmán birodalom része volt.

A déli órákban ismét találkoztunk Bélával, aki kikísért bennünket a vasútpályaudvarra, ami nem a központban van. Kétórás vonatozás után busszal jutottunk el a reptérre és az esti járattal indultunk Lutonba, az Egyesült-Királyságba.

On 20th February, after a brief walk around the city, particularly to see the impressive Anna baths in the daylight (they are in the Ottoman style and were built when Szeged was part of the Austro-Hungarian Empire), we reflected on their significant part in our time here. Following this Béla met and drove us to the train station as it is out of the centre. Following a 2 hour journey, we caught the bus to Budapest airport for out evening flight to Luton, UK.

Imádkozunk mennyei Atyánkhoz, hogy adjon útmutatást nekünk, és áldja meg tevékenységünket és testvéreinket Magyarországon és Szerbiában.

We pray for our heavenly Father’s guidance and blessing with our ongoing activities and with our Christadelphian brethren and sisters in Hungary and Serbia.

20 views0 comments

Recent Posts

See All