Search
  • alison3878

Személyi szellemi védőfelszerelés (SZSZV)/ Spiritual PPE

Katie nővérként dolgozik orvosi rendelőben az Egyesült Királyságban, Walesben.

Amíg a személyi védőeszközök (SZSZV) felvevésével volt elfoglalva, hogy majd ellássa a beteget a műtét során, gyakran gondolok arra, hogy Isten is ajánlott egy szellemi SZSZV-t.

A munka során én is SZSZV-t hordok, hogy megvédjem a betegeket a láthatatlan vírustól. Úgy tűnik, hogy folyamatosan azzal bombáznak bennünket, hogy ki betegedett meg, és hogy mit kell viselni, hogy megvédjük magunkat a vírustól, és én ihetetlenül hálás vagyok, azért, hogy rendelkezésemre állnak a szükséges eszközök.

Isten az ő szavában a Bibliában ajánlja, hogy öltsünk magunkra egy „láthatatlan” védelmet. Ez nem véd meg a valódi vírusokkal szemben, hanem a szívünket és az elménket védi meg, ha minden nap arra törekszünk, hogy alkalmazzuk. Az Efezusiakhoz írt levél 6. fejezetében Isten SZSZV-jét páncélként írja le, amely több részből áll.

Az első az igazságszeretetének az öve, amely az erkölcsben nyugvó bátorságot adja a viselőjének arra, hogy kiálljon azért, ami helyes, és ellenálljon annak, ami rossz.

A megigazulás páncélja az egyenes szívet képviseli, amely arra ösztönzi viselőjét, hogy igaz, őszinte és igazságos legyen.

Isten azt javasolja, hogy lábainkat békesség evangéliuma hirdetésére saruzzuk fel, amely arra készít fel minket, hogy szilárd lábakon állva szembesüljünk az ellenséggel.

A hit pajzsát teszik ki a legnagyobb próbának; azzal lehet kioltani a gonosznak minden tüzes nyilát.

Az üdvösség sisakja segít fenntartani elveinket; az megváltás mindig a gondolkodás fókuszában kell lennie.

Végül a szellem kardja, Isten beszéde a lényeg.

Noha manapság a munkahelyi fizikai SZSZV szükséges és alapvető fontosságú, mindennap alkalmazhatjuk Isten SZSZV-jét is.

Ha ezt a szellemi SZSZV-t felöltjük, akkor nem csak magunkat, hanem mások védelmét is szolgáljuk, mivel beszédünk és viselkedésünk ennek megfelelően alakulnak.

Isten menedéket és védelmet nyújthat bajok idején, ha Benne bízunk.


Katie works as a Practice Nurse in a doctors surgery in Wales, UK.

While putting on my Personal Protection Equipment (PPE) to see a patient in the surgery, I often reflect on the spiritual PPE recommended by God.

At work, I wear PPE to protect patients from an ‘invisible’ virus. We seem to be constantly bombarded with headline news about who has got the virus, what to wear to protect ourselves, when to wear this protection and why we need to wear it! I am incredibly thankful that I have the necessary provision available.

God recommends in His word the Bible that we clothe ourselves with a form of ‘invisible’ protection. This will not protect against physical viruses but will protect our hearts and minds if we try and apply it each day. God’s PPE is described in Ephesians 6 as armour, consisting of several parts.

First is the belt of truth, which gives the wearer the moral courage to stand up for what is right and stand against that which is wrong.

A breastplate of righteousness represents an upright heart, which encourages the wearer to be righteous, honest and just.

God suggests that our feet should be clad with the Gospel of Peace, which prepares us to face the enemy with firm-footed stability.

A shield of faith is tested the most; it must be worn to protect against ‘flaming arrows’ and knocks to faith.

The helmet of salvation will help keep priorities in order; salvation should always be at the forefront of the wearers’ mind.

Finally, the sword of the spirit, representing the Word of God, is essential.

While the physical PPE provided at work is currently necessary and fundamental, we can daily apply God’s PPE.

If we put on this spiritual PPE, it will not only protect ourselves but others - as our speech and behaviour will be tempered accordingly.

God can provide refuge and protection in times of trouble if we put our trust in Him.


7 views0 comments

Recent Posts

See All